معوقات بانکی چیست؟

معوقات بانکی به معنای مطالبات بانک از اشخاص حقیقی و حقوقی است که پس از در یافت تسهیلات اقساط را پرداخت نکرده اند.

از دیدگاه نظام بانکی اگر تسهیلات گیرنده دو تا شش ماه از اصل و سود قسطش را به موقع پرداخت نکند و اقدامی در این زمینه انجام ندهد این مطالبات جزء مطالبات معوق بانکی محسوب می شود.

در ادامه و در صورت تمایل این برنامه را دانلود کنید و بشنوید:

Download

منبع برنامه : رادیو تجارت

نام طرح برنامه : عصر اقتصاد

کارشناس/ مهمان : آقای ابوالحسنی،معاون امور بانکی بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی ودارایی

کارشناس/ مهمان : آقای دکترخاوری،ریس شورای عالی هماهنگی مدیران عامل بانکهای دولتی ومدیرعامل بانک ملی

http://www.shokri.ir/banknevesht/wp-content/themes/the-book/the-book/images/mohr1.gif

—————————————————————————————–

تسهیلات بانکی به چه قیمتی!

همانطور که مشتریان خرد و جزئی مشمول قوانین بانکی می شوند و داشتن وثیقه ی معتبر از شرایط لازم اخذ وام است، تا حدی که اکثر متقاضیان خرد از گرفتن وام منصرف می شوند یا اگر موفق به گرفتن وام هم بشوند در صورت یکی دو مرتبه دیر کرد بانک پیگیری می کند و وام گیرنده باید پاسخگو باشد، لذامشتریان کلان هم باید وثیقه ی معتبر ارایه کنند تا خود بانکها متضرر نشوند و صرف اعتماد و شناخت مشتری نباید پول بیت المال را به دست کسانی بدهند که مورد تایید خودشان است و گاها تسهیلات ارایه شده از سوی بانک، مورد استفاده ی شخصی قرار می گیرد و بازپرداختش یا هرگز صورت نمی گیرد یا با دیرکرد انجام می شود و در مقابل بانک پاسخگو نیستند. لذا اجرای قوانین بانکی در مورد همه ی متقاضیان باید یکسان باشد.
در ادامه و در صورت تمایل این برنامه را دانلود کنید و بشنوید:

Download

منبع برنامه : رادیو تجارت

نام طرح برنامه : عصر اقتصاد

کارشناس/ مهمان : آقای ابوالحسنی،معاون امور بانکی بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی ودارایی

کارشناس/ مهمان : آقای دکترخاوری،ریس شورای عالی هماهنگی مدیران عامل بانکهای دولتی ومدیرعامل بانک ملی

http://www.shokri.ir/banknevesht/wp-content/themes/the-book/the-book/images/mohr1.gif

————————————————————————————————-