اسناد قدیمی:گزارش بانک ملی ایران،شهریور ۱۳۳۵

از سری اسناد قدیمی بانک ملی

گزارش بانک ملی ایران در بازار وضع بازار تهران در اول شهریور ۱۳۳۵ بعد از پایان ایام سوگواری

این نوشته که در شماره ۳۶ مجله ی نامه اتاق بازرگانی در تاریخ ۸ شهریور ۱۳۳۵ منتشر شده گزارشیه از وضع اقتصادی و اوضاع کالا در بازار تهران بعد از ایام سوگواری محرم

gozaresh-bankmelli-1335

http://www.shokri.ir/banknevesht/wp-content/themes/the-book/the-book/images/mohr1.gif

————————————————————-

به بهانه ۱۲ آذر،روز جهانی معلولین

rooze-jahani-maloolin

مرد جوان برای افتتاح حساب جلوی باجه ام ایستاده بود.کنارش هم مردی مسن منتظر تا نوبتش بشه. دست چپ جوان فاقد انگشت بود و قسمتی از صورتش جای بریدگی و آسیب عمیقی که حکایت از تصادفی شدید یا حادثه ی دیگه ای داشت.

مشغول وارد کردن مشخصات مرد جوان در سیستم بودم تا حسابش را افتتاح کنم..رفتار مرد مسن کنار جوان بدجور روی اعصاب بود.  هر چند دقیقه یک بار نیم نگاهی به جوان می کرد و آهی می کشید و خدا را شکر می کرد! جوان هم سعی می کرد دست و صورتش را از نگاه این شخص دور کنه.شاید مرد مسن به زعم خودش این بابت نعمت سلامتی که در مقایسه با جوان داشت خدا را شکر می کرد ، اما خودش هم نمی دونست این رفتار زشتش باعث ناراحتی و آزار اون فرد میشه.

تا حدود ده دقیقه ای که افتتاح حساب و صدور کارت بانکی طول کشید این شخص بارها این حرکت را تکرار کرد.دیگه واقعا اعصابم خرد شده بود و داشتم سر درد می گرفتم. اینقدر این رفتار زننده بود که برخلاف میل باطنی ام که با خشونت میونه ای ندارم  دوست داشتم جوان یه کشیده نثار اون شخص کنه تا دل من و خودش خنک بشه! Read the rest of this entry »